İnsanlar arasında Karmic əlaqəsi - əlamətlər

Həyat yolu boyunca keçərkən, çox sayda insanla əlaqə qururuq. Bəzi əlaqələr bizə xoşbəxtlik gətirir, bəziləri isə məyusluq və daim problemlər yarada bilərlər. Həm birinci, həm də ikinci növ münasibətlər bizim üçün eyni dərəcədə vacibdir. Problemli əlaqələr, baxmayaraq ki, özlərini sevindirirlər, həyatın yeni bir anlayışını öyrədirlər və xarakterini artırırlar .

İnsanlar arasında karmik əlaqə karmik vəzifələri yerinə yetirmək üçün lazım olan çətin və tez-tez problemli əlaqələri nəzərdə tutur. Keçmiş bir həyatda göstərilən səbirsizlik, nifrət, qəzəb, həsəd, bu ağrılı nöqtələri anlayacaq və onları işləyəcək bir adamla görüşlər aparacaq. İnsanlar arasında karmik əlaqələrdən çıxış yolu keçmiş münaqişənin ləyaqətlə həll edilməsi deməkdir.

Karmik ünsiyyəti necə öyrənmək olar?

İnsanlar arasında karmik əlaqənin əlamətləri belə parlaqdır ki, onlar hətta kənardan görünə bilər. Belə əlamətlər:

  1. Güclü qarşılıqlı maraq ilk baxışdan demək olar ki, yaranır.
  2. Tərəfdaşlar dərhal yaxın əlaqəyə girirlər. Görünür ki, ortaya çıxan cazibə özlərindən güclüdür.
  3. Bəzən bu adam artıq yolda görüşdüyü bir duyğu ola bilər.
  4. Belə münasibətlərdə bir şəxs qeyri-adi və hətta qeyri-adekvat davrana bilər. İnsanın özü də həmişə motivləri və hərəkətlərini izah edə bilməz.
  5. Bir karmik tərəfdaş, təəccüblü və qorxulu olan emosional təzahürlər və duyğuları doğurur.
  6. Qarışıq əlaqələrdən sona qədər işləməyəcəksə, buraxmaq çətindir. Bir insanın imicini davamlı təqib etmək, geri qaytarmaq üçün itələmək olar.
  7. Karmik bir əlaqə əlaməti əlaqənin mənfi təbiəti ola bilər. Tərəfdaşlar bir-biri ilə yaşaya bilməzlər, amma ortaq bir dil tapa bilmirlər.

Karmic ünsiyyəti insanlara lənət kimi görünə bilər. Bununla yanaşı, onu dəyişdirmək üçün təkan kimi qəbul etmək daha düzgündür: problemlərin həlli və əlaqələrin yeni səviyyəsinə çatmaq.